TIC en Educació: Polítiques i Pràctiques

Barcelona, 24 de novembre de 2010

Presentació

El grup de recerca Esbrina, Subjectivitats i entorns educatius contemporanis (2009SGR 0503), posa especial atenció en l’excel·lència i rellevància de la investigació, la innovació, la divulgació i la transferència del coneixement. Un dels instruments per a aquest propòsit són les trobades científiques. L’organització d’un seminari, sobre les relacions entre les polítiques educatives i les pràctiques dels centres de Catalunya, ens permetrà presentar i debatre els resultats de la recerca Políticas y prácticas en torno a las TIC en la enseñanza obligatoria: Implicaciones para la innovación y la mejora (Ministerio de Ciencia e Innovación. SEJ2007-67562. 2007-2010), així com intercanviar coneixements i postures.

En els darrers 30 anys pràcticament tots els països han llençat programes relativament ambiciosos — primer d'informàtica educativa, després de TIC aplicades a l'educació i avui d'e-learning — esperant un alt retorn en termes de millora del rendiment i motivació de l'alumnat. Tot i aixo, els estudis realitzats no sempre han pogut constatar la pretesa transformació i millora de les situacions d'aprenentatge en el context escolar propiciada per les TIC.

Vídeo del seminari

Inauguració del seminari i Presentació del procés i els resultats de la recerca

Cristina Alonso Cano, Juana M. Sancho Gil, Joan-Anton Sánchez Valero, Alejandra Bosco.

Diàleg amb els resultats de la recerca, perspectives i propostes

Montse Guitert Catasús, Ramon Barlam, Carmen Alba, Óscar Valiente, Jordi Vivancos.

Programa

24 de novembre de 2010 (dimecres)

Hora Activitat
15:30 – 16:00

Recollida de documentació

16:00 – 16:15

Inauguració del seminari

 • Anna Escofet Roig. Degana de la Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona.
 • Paulino Carnicero Duque. Director del Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona.
16:15 – 17:30

Presentació del procés i els resultats de la recerca

 • Cristina Alonso Cano. Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona.
 • Juana M. Sancho Gil. Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona.
 • Joan-Anton Sánchez Valero. Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona.
 • Alejandra Bosco. Departament de Pedagogia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona.

Torn obert d’intervencions.

17:30 – 18:00

Pausa i cafè

18:00 – 19:30

Diàleg amb els resultats de la recerca, perspectives i propostes

 • Coordina Montse Guitert Catasús. Universitat Oberta de Catalunya.
 • Participen:
  • Ramon Barlam. Professor d’atenció a la diversitat de l’Institut Cal Gravat, professor-consultor del pràcticum de psicopedagogía de la UOC i formador de l’ICE de la UAB (TIC i educació).
  • Carmen Alba. Professora Titular de Tecnologia Educativa i Vicedegana d'Investigació. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid.
  • Óscar Valiente. Centre de Recerca i Innovació Educativa (CERI-OCDE).
  • Jordi Vivancos. Cap del Servei de Tecnologies per l'Aprenentatge i la Comunicació. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.

Torn obert d’intervencions.

19:30

Cloenda: Perspectives i conclusions

Organitza

Esbrina

Esbrina, Subjectivitats i entorns d'aprenentatge contemporanis

CECACE

Centre d'Estudis sobre el Canvi en la Cultura i l'Educació

Patrocini

Lloc

Departament de Didàctica i Organització Educativa.
Universitat de Barcelona.
Sala 240.
Edifici Llevant, 2ª planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171.
08035 Barcelona.

Veure el mapa.

Contacte

esbrina@ub.edu

Inscripció

Les inscripcions estan tancades.